Кышнояськымтэ но бызьымтэ кышномурт но пиосмурт ӵош пумитало франциысь чат кутскиз

Вылын, эше француз, дунтэк онлайн-франциын ялон тодматскон

About